Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Ιξώδες (Viscosity)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Το ιξώδες του λιπαντικού είναι η ικανότητά του να ρέει σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Π.χ., στο 10w40 ο πρώτος αριθμός (10) δείχνει το ιξώδες του λιπαντικού σε κρύα εκκίνηση ενώ ο δεύτερος αριθμός (40) αναφέρεται στο ιξώδες σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο λεπτό είναι το λιπαντικό. Λιπαντικό με χαμηλό ιξώδες χρειάζεται λιγότερη δύναμη για την εκκίνηση του κινητήρα που σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση και βλαβερά καυσαέρια.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα