Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Βαλβίδα διαφυγής (Wastegate) & Βαλβίδα εκτόνωσης/ανακούφισης (Σκάστρα – blow off valve)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Βαλβίδα διαφυγής (Wastegate)
Πρόκειται για μία ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με ηλεκτροπνευματικό έλεγχο που βρίσκεται στην εξαγωγή των καυσαερίων και σκοπός της είναι η ρύθμιση της πίεσης του συστήματος υπερτροφοδότησης. Ουσιαστικά πρόκειται για μία βαλβίδα που παρακάμπει το στρόβιλο (η σκάστρα είναι ένα διαφορετικό εξάρτημα που παρακάμπτει τον συμπιεστή) όταν η πίεση της εισαγωγής του αέρα ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο σημείο. Ο ηλεκτροπνευματικός έλεγχος πραγματοποιείται από την υποπίεση που παράγεται από την αντλία υποπίεσης η οποία συνδέεται επάνω στον εκκεντροφόρο εξαγωγής και αναχαιτίζεται από μία ηλεκτροβαλβίδα

Βαλβίδα εκτόνωσης/ανακούφισης (Σκάστρα – blow off valve)
Σκοπός της εκτονωτικής βαλβίδας είναι να εμποδίσει τη δημιουργία υπερπίεσης στο εσωτερικό του σωλήνα παροχής του συστήματος υπερτροφοδότησης και είναι τοποθετημένη απευθείας στην έξοδο του στροβιλοσυμπιεστή. Με αυτόν τον τρόπο η σκάστρα στην εσιαγωγή του αέρα του τούρμπο φροντίζει να μην συνεχίζεται η παροχή του συμπιεσμένου αέρα στον κινητήρα -όταν η πεταλούδα του γκαζιού είναι κλειστή- παρακάμπτοντας τον στρόβιλο. Με τον τρόπο αυτό η τουρμπίνα συνεχίζει να γυρίζει με αμείωτες στροφές και χωρίς να επηρεαστεί η πίεση του συστήματος ώστε να μπορεί να επαναλειτουργεί με ελάχιστη υστέρηση.
Αναλυτικότερα, η σκάστρα λέγεται και αλλιώς ηλεκτροβαλβίδα τύπου Dump που κατευθύνεται απευθείας από τον υπολογιστή του κινητήρα. Η λειτουργία της είναι να προφυλάσσει το στροφέα από τις υπερβολικές εντάσεις που εμφανίζονται μετά από τη γρήγορη ελευθέρωση του πεντάλ του γκαζιού ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους φορτίου.
Σε αυτές τις συνθήκες, το ξαφνικό κλείσιμο της βαλβίδας με πεταλούδα δημιουργεί ένα κύμα πίεσης που διαδίδεται σε όλη τη στήλη του εισερχόμενου αέρα έως τα πτερύγια του στροφέα του συμπιεστή που, με τον κινητήρα να λειτουργεί σε υψηλά φορτία, φτάνει σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής. Αυτό το κύμα θα δημιουργούσε μία ώθηση αντίθετη στην περιστροφή του στροφέα προκαλώντας μία αντίσταση στη στρέψη που θα επιβάρυνε τις συνθήκες λειτουργίας του και αυτές των εξαρτημάτων που τον υποστηρίζουν.
Η βαλβίδα Dump, όταν ανοίγει εκτρέπει από την έξοδο από το στροφέα μέρους της συμπιεσμένης ροής για να τη διοχετεύσει στην είσοδό του. Με αυτόν τον τρόπο εξισορροπούνται ξανά οι πιέσεις πριν και μετά το συμπιεστή εμποδίζοντας τις απότομες επιβραδύνσεις στην περιστροφή του.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2010/08/05/%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b2%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%ac%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1/ & https://www.caroto.gr/2009/02/11/%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b2%ce%af%ce%b4%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%8c%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82/

Περιεχόμενα